“Aqroparkyalama” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

 

 logo2 2

 Aqroparklar da artıq Azərbaycanda yaradılır. Bu da çox gözəl təşəbbüsdür.

İlham Əliyev

< >

Sud istehsalı

Ət istehsalı

Arpa istehsalı

Yonca istehsalı

Silosluq qarğıdalı istehsalı

Dənlik qarğıdalı istehsalı

Qüvvəli yem istehsalı

Qarışıq yem istehsalı

looooooooooooooooooooooooool

Layihədən əvvəlki vəziyyət

Hazırki vəziyyət